การเลือกหนังให้เหมาะกับกระเป๋าหนังของเรา

การเลือกหนังให้เหมาะกับกระเป๋าหนังเรื่องนี้สำคัญมาก ถ้าเลือกผิดจะทำให้กระเป๋าของเราทรงออกมาไม่สวยครับ หนังจะมีอยู่ 2 ประเภท 

1 หนังฟอกฝาด 2 หนังฟอกโคม หนัง 2 ประเภท นี้คุณสมบัติในการฟอกต่างกันครับ แต่จุดหลักๆ มีแค่ 2 แบบคือหนังนุ่มกับหนังแข็งครับ ถ้าหนังแข็งไม่ควรใช้กลับการทำกระเป๋าหนังที่เป็นการเย็บกลับหรือเย็บไม่โชว์ฝีเข็มเพราะจะทำให้งานออกมาไม่สวยนะครับ แต่ในทางกลับกันถ้าหนังนุ่มนี้เหมาะที่จะทำกระเป๋าหนังที่เป็นการเย็บกลับมากกว่า ส่วนหนังแข็งเหมาะที่จะเย็บโชว์ฝีเข็มมากกว่าครับ ทั้งนี้ กฏก็มีข้อยกเว้นได้เสมอที่สามารถจะใช้หนังแข็งให้เย็บกลับได้และสามารถใช้หนังนุ่มมาเย็บโชว์ฝีเข็มได้ ซึ่งก็อยู่ที่ความชำนาญของแต่ละคนและเทคนิคกันครับ