ประเภทของหนัง

สอนทำกระเป๋าหนัง หลักสูตรประเทศญี่ปุ่น อุปกรณ์ที่ใช้สอนเรานำเข้ามาจากญี่ปุ่นเพื่อให้ผลงานออกมาตามสัดส่วนที่ถูกต้องและชัดเจนการสอนทำกระเป๋าหนังเราจะสอนตั้งแต่ basic ในการทำแพทเทิร์นซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสอนทำกระเป๋าหนัง เพราะก่อนที่จะทำกระเป๋าหนังได้จำเป็นต้องรู้ถึงพื้นฐานการทำแพทเทิร์นกระเป๋าหนังก่อนที่จะลงมือทำ เราไม่นิยมการcopy ผลงานของผู้อื่น เพราะเราสอนตั้งแต่วิธีคิดออกแบบในการทำกระเป๋าจาก basic ถึงขั้นตอนการเย็บด้วยมือและจักรในหลักสูตรเดียว 

กระเป๋าหนังที่ทำขายกันอยู่ในปัจจุบันจะมีหนังที่ใช้ทำกระเป๋าอยู่  ประเภท

1. หนังฟอกฝาก หรือ Vegetable Tanning หนังฟอกฝาดคือการนำหนังสัตว์มาฟอกด้วยสาร แทนนิน ( ‪‎tannins‬ ) ซึ่งสกัดจากเปลือกไม้ ซึ่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลักษณะโดดเด่นและต่างต่างจากหนังชนิดอื่น ซึ่งจะมีความเป็นธรรมชาติเมื่อใช้ไประยะจะเกิดบุคลิกเฉพาะตัวตามแต่ผู้ใช้ สีของหนังจะเข้มและเงาขึ้น มักตัดเย็บแบบหัตกรรมดั้งเดิม ( ‪handcraft‬ ) แต่ก็อาจเพิ่มเทคนิคใหม่ๆ ตามยุคสมัย 

2. หนังฟอกโครม หรือ(Chrome Tanning) การฟอกประเภทนี้เป็นที่นิยมกว่า เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด ใช้เวลาสั้น สารเคมีราคาถูก หนังที่ฟอกแล้วทนต่อความร้อนและความชื้นได้ดีกว่า สารนี้เป็นพวกเกลือของโครเมียม เช่น โครมิก (Chromic) เป็นตัวฟอก ซึ่งจะทำให้หนังมีสภาพเป็นไฟเบอร์ (Fibre) 

3. หนังเทียม เทคโนโลยีได้สร้างหนังเทียมที่มีคุณสมบัติทั้งทางกายภาพและทางด้านเคมีเหมือนหนังแท้ หนังเทียมPU หรือ PVC ก็คงมีลักษณะพื้นฐานหลายอย่างที่แตกต่างจากหนังแท้และหลายอย่างเหมือนหรือ ใกล้เคียงกับหนังแท้

- รอยย่นผิวบน ปกติหนังเทียม PVC จะไม่เกิดรอยย่นเมื่อเวลาพับด้านผิวบนเข้าหากันเพราะมีความกระด้าง ขณะที่ Semi-PU และหนังเทียม PU จะมีรอยย่นดูคล้ายหนังแท้ ซึ่งปัจจุบันในมีการพัฒนาทำให้หนังเทียมเหมือนหนังแท้มากจนแยกแทบไม่ออกด้วยมีการใส่กลิ่นลงไปและมีการทำผิวท้องหลังให้เหมือนกับหนังแท้

กระเป๋าหนังที่ทำขายกันในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นหนังประเภทฟอกโครมครับ ส่วนหนังฟอกฝากจะเป็นกระเป๋าหนังที่ถูกทำขึ้นเฉพาะกลุ่มเพราะด้วยความที่มีเอกลักษณ์ของการฟอกและตัวหนังเองครับซึ่งไม่ค่อยมีคนนำมาทำเป็นกระเป๋าแฟชั่นนัก เมื่อเที่ยบสัดส่วนของการทำกระเป๋าหนังระหว่างหนังฟอกโครมกับฟอกฝาด หนังฟอกโครมเหมาะจะนำมาทำเป็นกระเป๋าแฟชั่นมากกว่าซึ่งตอบโจทย์ได้ตรงต่อความต้องการของตลาดส่วนใหญ่ที่ทุกคนมุ่งเน้นไปในเรื่องของแฟชั่นครับ 

ส่วนกระเป๋าหนังเทียมจะเป็นที่ตอบโจทย์ได้มากสุดในปัจจุบันไม่ว่าในเรื่องของต้นทุนและขั้นตอนการผลิตซึ่งทำได้ง่ายกว่าหนังแท้มากนักทำให้สามารถขายได้ราคาถูกกว่าหนังแท้แต่ผลกำไรได้มากกว่าจึงเป็นที่นิยมของแบรนด์ต่างๆ ของต่างประเทศและไทยครับ 

เราจะทำกระเป๋าหนังได้อย่างไรและเลือกหนังอย่างไรนั้นเราต้องหาจุดยืนของเราก่อนว่าเราจะเน้นตลาดด้านใด เช่นตลาดกระเป๋าแฟชั่น หรือตลาดกระเป๋าเฉพาะกลุ่มซึ่งเจาะจงถ้าเราสามารถตอบโจทย์ของตัวเองได้แล้วจึงเจาะลึกลงไปถึงประเภทของหนังที่เราจะใช้ทำกันครับ