กระเป๋าหนังปัจจุบัน

กระเป๋าหนังปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบดีไซย์ไปเยอะ สำหรับผู้ต้องการทำธุรกิจกระเป๋า

ส่ิงที่สำคัญหรือหัวใจหลักคือ

1. ไอเดียหรือดีไซย์การทำกระเป๋าให้ออกมาสวยและเตะตาต่อขานักช๊อป
2. ความต่างในเรื่องของวัสดุ ซึ่งอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวว่าใครจะสามารถหาเจอ
3. ต้องเป็นคนที่สังเกตุความเปลี่ยนแปลงว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของยุคเทรนไหน
4. อย่าเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านให้ออกไปนอกบ้านสังเกตุ และสังเกตุ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
5. สิ่งสำคัญที่สุดคือตัวบั่นทอนความตั้งใจคือเมื่อตั่งใจที่จะทำแล้ว ไม่ต้องถามคนรอบข้างมาก 

เพราะพวกเค้าเหล่านั้นหวังดีครับและจะเตือนว่าอย่าทำเลยเสี่ยงนะ ใช่ครับทำธุรกิจคือความเสี่ยง 
แต่เสี่ยงเราต้องแบ่งระดับความเสี่ยงเหล่านั้นให้เราสามารถรับภาระความเสี่ยงได้ครับ