กาวทาหนังสำคัญ แต่ชีวิตสำคัญกว่า
กาวทาหนังสำคัญในการทำกระเป๋า ถ้าไม่มีกาวจะทำให้ชิ้นงานขยับเขยื้อนได้ เพราะก่อนการเย็บกระเป๋าเราต้องทากาวประกอบกระเป๋าเพื่อไม่ให้ชิ้นงานเขยื้อน
 การเลือกซื้อจักรเย็บหนัง
เราไม่ใช่ช่าง อย่าไปเชื่อว่าจักรซื้อแล้วไม่เสียหรือโอกาสเสียน้อยมาก เพราะถ้าเสียมาแล้วใครจะซ่อม ให้ดูบริการหลังการขาย
 แนวทางและไอเดียทำกระเป๋าหนัง
แนวทำและไอเดียทำกระเป๋าหนังนั้นแนะนำให้หมั่นศึกษาจากนอกสถานที่จริงครับ
 jakawa สอนทํากระเป๋าหนัง
เนื่องจากปัจจุบัน jakawa สอนทํากระเป๋าหนัง ให้ผู้เรียนใช้วิธีคิดและเข้าใจในการทำกระเป๋า
 อุปกรณ์การทำกระเป๋าก็สำคัญนะ
สอนทำกระเป๋าหนัง รับสอนทำกระเป๋าหนัง สอนเย็บกระเป๋าหนัง สอนเย็บกระเป๋า สอนทำกระเป๋า
 กระเป๋าหนังปัจจุบัน
กระเป๋าหนังปัจจุบันได้มีการพัฒนาเปลี่ยนไปมาในด้านของดีไซย์ต่างๆ
 ก่อนจะเริ่มเรียนควรเตรียมตัวอะไรบ้าง
ก่อนจะเริ่มเรียนควรเตรียมตัวอะไรบ้าง ไม่ต้องเตรียมอะไรเลยครับแค่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ก็พอครับ
 ประเภทของหนัง
สอนทำกระเป๋าหนัง หลักสูตรประเทศญี่ปุ่น อุปกรณ์ที่ใช้สอนเรานำเข้ามาจากญี่ปุ่นเพื่อให้ผลงานออกมาตามสัดส่วนที่ถูกต้องและชัดเจนการสอนทำกระเป๋าหนังเราจะสอนตั้งแต่ basic ในการทำแพทเทิร์นซึ่งเป็นหัวใจหลักของ
 การเลือกหนังให้เหมาะกับกระเป๋าหนังของเรา
การที่จะเลือกหนังให้เหมาะกับกระเป๋าหนังของเรานั้นควรเลือกหนังให้ถูกและเหมาะกับกระเป๋าหนัง